Directeur Bedrijfsvoering

Bureau Wesselo Jos Engel 030-275 84 43
icoon mail
Mail mij
deze vacature
icoon delen
Deel deze vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op
Min aantal FTE 1,0 FTE
Plaatsnaam Hoofddorp
Sluitdatum 3 mei 2024

Dit en meer ga je doen

MBO College Airport & MBO College Amstelland vormen binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland bestuurlijk, organisatorisch en financieel een eenheid. Naar de buitenwereld toe (studenten, onderwijsinstellingen, lokale partners) is er ruimte voor een zelfstandige profilering en positionering, om zo onderscheidend te zijn op de markt. Elk MBO College heeft om die reden een eigen identiteit en missie.

Profiel MBO College Amstelland
Bij MBO College Amstelland ligt de focus op studenten die de ambitie hebben om door te stromen naar het hbo of meteen aan het werk willen. Een compacte, moderne school waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan studenten op MBO-niveau 4. Het onderwijs is internationaal georiënteerd. Een aantal van de opleidingen wordt in het Nederlands én Engels gegeven. Veel studenten kiezen dan ook voor een stage in het buitenland.

Profiel MBO College Airport
MBO College Airport is als sinds 1936 dé vakschool voor de luchtvaart, de reisbranche en de logistieke sector. Het College is dynamisch, toonaangevend en innovatief. Er bestaat een intensieve samenwerking met toonaangevende bedrijven zoals de KLM, Transavia, TUI, Royal Schipholgroep, Koninklijke Luchtmacht, Royal Flora Holland en met Luchtvaart Community Schiphol. Voor beide MBO Colleges geldt dat internationalisering hoog op de agenda staat. Om innovatief te blijven in de toekomst is de drone-opleiding Valkenburg aan het onderwijsportfolio toegevoegd. Daarnaast bestaat het initiatief SCALA, een samenwerking tussen MBO College Airport en MBO College Lelystad. Alles is gericht op de ontwikkelingen op en rond Lelystad Airport en omgeving. SCALA biedt opleidingen aan in de richtingen luchtvaart, logistiek en travel & hospitality.

Inclusieve leergemeenschap
De professionele cultuur van de beide colleges kenmerkt zich door openheid, sturen vanuit vertrouwen en verbondenheid. In het kader van de ROC-brede nieuwe meerjarenstrategie wordt gestuurd op het zijn van een inclusieve leergemeenschap. Er is altijd ruimte voor het gesprek met elkaar. Er wordt geluisterd naar wat er leeft en belangrijke besluiten worden breed gedragen. De werksfeer is ambitieus, wendbaarheid en voorop lopen staan centraal. Er bestaat trots op de MBO Colleges, de studenten en de collega’s.

De organisatie
Het directieteam bestaat uit een voorzitter, directeur onderwijs en een directeur bedrijfsvoering. De voorzitter is het boegbeeld van de MBO Colleges, stuurt de directie aan en is eindverantwoordelijk voor de strategische koers en de resultaten van het college. De voorzitter is verantwoordelijk voor HR en Marketing Communicatie en binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland behoort een aantal domeinen (Luchtvaart en Logistiek) tot de portefeuille van de voorzitter.

De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en examinering binnen de MBO Colleges. De directeur onderwijs stuurt een aantal opleidingsmanagers, de manager van het loopbaan expertise centrum (LEC), de examendienst en beleidsmedewerkers onderwijs aan. Ook de directeur onderwijs is betrokken bij tal van innovaties.

De directeur bedrijfsvoering zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering in relatie tot de onderwijslogistiek en bekostiging. De directeur bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor een aantal opleidingsmanagers, de facilitaire, financiële en administratieve organisatie en voor ICT en roostering.

Het directieteam geeft integraal leiding aan beide MBO Colleges en kent een onderlinge portefeuilleverdeling. Beide MBO Colleges kennen een managementteam met in totaal 17 opleidingsmanagers.

De colleges hebben gemeenschappelijke stafdiensten die evenwichtig dienstbaar zijn aan beide MBO Colleges. Er wordt zoveel mogelijk gehandeld vanuit de gezamenlijk aanwezige kracht. Dit betekent maximaal inzetten op individuele en aanvullende kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de directie en team van opleidingsmanagers en het team van de hoofden van de stafdiensten. Ook binnen de directie betekent dit dat er flexibiliteit is in de verdeling van onderwerpen en projecten.

Als directeur Bedrijfsvoering stuur je vanuit visie, inspireer en faciliteer je nieuwe ontwikkelingen en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het collegebeleid. Samen met je collega directeuren en beide managementteams werk je aan de positionering en profilering van de beide MBO Colleges. Bij MBO College Airport en MBO College Amstelland vinden ze het belangrijk dat ook de studenten een bijdrage hebben in de ontwikkeling van het onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering op het gebied van financiën, facilitair, roostering en ICT. De inrichting van de administratieve organisatie en processen ondersteunt de ambities van MBO College Airport en MBO College Amstelland. Ook stuur je een aantal opleidingsmanagers aan. Je draagt bij aan het innovatieve karakter door mee te denken met de teams en hen te faciliteren in die ambities.

Beide MBO Colleges zitten in het traject van herijken van het strategisch meerjarenplan en positionering van de colleges. Specifiek voor de directeur Bedrijfsvoering wordt een bijdrage aan onderstaande vraagstukken verwacht:

  • doorontwikkelen van een meerjarig gezond financieel kader (op basis van de ontwikkeling studentenaantallen en formatie). Dit vraagt om een balans tussen gezonde bedrijfsvoering en ruimte creëren voor innovatie en doorontwikkeling van beide colleges. Onderdeel hiervan is het financieel bewustzijn en eigenaarschap van de teams vergroten;
  • leven lang ontwikkelen: voor MBO College Amstelland geldt dat strategie hierop bepaald moet worden. MBO College Airport ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om samen met Luchtvaart Community Schiphol en bedrijven op Schiphol op te trekken in de scholingsopgave en leven lang ontwikkelen. Dit vraagt om nieuwe financiële- en organisatiemodellen;
  • meerjarig perspectief creëren op organiseerbaarheid en huisvesting voor MBO College Amstelland;
  • MBO College Airport start een meerjarig grootschalig renovatie-traject. De directeur Bedrijfsvoering dient hier primair sturing aan te geven. Ook voor de locaties van de Logistieke Vakschool, de drones opleiding en SCALA spelen huisvestingsvraagstukken;
  • digitaliseringsopgave in onderwijs en bedrijfsvoering met daarbij aandacht voor standaardisatie versus maatwerk;
  • de samenwerking tussen de onderwijsteams en ondersteunende teams verder optimaliseren;
  • flexibilisering van onderwijs & onderwijslogistiek;
  • een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van de cultuurwaarden van een inclusieve leergemeenschap van de beide MBO Colleges;
  • je bent een sparringpartner voor de studentenraad en medezeggenschap, deze worden betrokken bij de geschetste ontwikkelingen en vraagstukken.

Als directeur Bedrijfsvoering participeer je in ROC van Amsterdam – Flevoland brede platforms & gremia en weet daarin verbindend te zijn en bij te dragen aan het zijn van een lerende organisatie.

Dit verwachten we van jou

Profiel
• senioriteit in leiderschap, in staat om te schakelen tussen diverse portefeuilles en twee colleges met verschillende culturen en inhoudelijke vraagstukken. In staat strategisch te opereren en vanuit visie sturing te geven aan bovengenoemde opgaves;
• het integraal leiding geven aan de onderwijsteams vraagt om allround directieleden; • verstand van processen en sturing in brede zin, niet alleen gericht op financiën;
• lef en ondernemerschap,
• balans tussen mens- en resultaatgericht;
• besluiten durven nemen en nee durven zeggen;
• verbinder, gericht op samenwerking, over de grenzen van de eigen portefeuille heen;
• ook extern gericht, in staat om netwerken te onderhouden en ontwikkelingen in werkveld te vertalen, communicatief sterk;
• je bent in staat je te verplaatsen in de doelgroep. Onderwijs voor studenten, onderwijs mét studenten.

Functie-eisen
• academisch werk- en denkniveau;
• aantoonbare ervaring met veranderkundige trajecten in een complexe (onderwijs)organisatie;
• ruime ervaring met algehele bedrijfsvoering: financiën, onderwijslogistiek, facilitaire dienstverlening en ICT/digitale transformatie;
• een positieve instelling en je bent benaderbaar en graag zichtbaar in de organisatie.

Meer dan alleen goede voorwaarden

De functie wordt marktconform gehonoreerd, conform schaal 14 van de Cao Mbo. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De vacature betreft een permanente positie. Bij aanstelling krijg je in aanvang een contract voor één jaar met een optie voor verlenging voor onbepaalde tijd.

Niet meer wachten, maar reageren

Wanneer je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij je uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. Wij ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 mei 2024.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gesprekken vinden in twee fases plaats. In de eerste fase worden kennismakingsgesprekken gevoerd met de direct betrokkenen van de MBO Colleges. Vervolgens vinden er gesprekken met het College van Bestuur plaats.

Planning
Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : maandag 13 mei 2024
Eerste ronde selectiegesprekken : donderdag 16 mei 2024 tussen 09.00 – 12.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : woensdag 22 mei 2024 tussen 13.00 – 17.00 uur

Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.mbocollegeairport.nl en www.mbocollegeamstelland.nl.

Hier ga je werken

MBO College Airport richt zich op studenten die hun vleugels uit willen slaan in de luchtvaartsector. Of iemand nou de kant op wil van Vliegtuigtechniek, Travel & Hospitality of Logistieke Dienstverlening, wij hebben de juiste opleiding, op elk gewenst niveau. We werken intensief samen met bedrijven als KLM, Swissport en Expeditors. Studenten leren echt de praktijk kennen en maken zo een vliegende start.

Bij MBO College Amstelland ligt de focus op studenten die de ambitie hebben om door te stromen naar het hbo of meteen aan het werk willen. Een kleine, moderne school waar we vernieuwend onderwijs geven aan studenten op niveau 4. Het onderwijs is internationaal georiënteerd. Een aantal van onze opleidingen geven we in het Nederlands én Engels. Veel studenten kiezen dan ook voor een stage in het buitenland.

Beide mbo-colleges vallen onder één directie en delen de staf en ondersteuning. Vanuit deze intensieve samenwerking versterken we elkaar én leren we van elkaar.

Over het ROC van Amsterdam – Flevoland

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam – Flevoland heeft bij elkaar twaalf mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Het roc biedt onderwijs aan 36.000 mbo-studenten, 3.300 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 6.500 deelnemers aan overige educatie (waaronder inburgering en volwassenen). Bij het roc werken in totaal ca. 4.000 medewerkers.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is een onderwijsorganisatie waar ruim 180 nationaliteiten iedere dag welkom zijn en samen leren, ook van elkaars verschillende achtergronden. Voor iedereen geldt hetzelfde respect en elke collega draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten voor de inclusieve Nederlandse samenleving.

Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd; een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student. We streven elke dag naar het allerbeste onderwijs. Iedereen is welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van studenten. We leren van elkaars achtergronden, gaan mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen waar nodig. Dit doen we in een sfeer van vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen. Van prettig en respectvol met elkaar samenwerken. Kijken waar het beter kan en dat vervolgens ook doen. Want ook dat hoort bij een organisatie die overal de beroepspraktijk ademt.

icoon delen
Deel deze
vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op

Bureau Wesselo Jos Engel 030-275 84 43

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

Stap 1

Het eerste contact

Wij bekijken je sollicitatie zorgvuldig en binnen twee tot drie weken na de sluitingsdatum van de vacature nemen we telefonisch of per mail contact met je op.

Stap 2

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We gaan inhoudelijk in op je cv en de vaardigheden die je nodig hebt voor de functie. Op die manier komen we te weten of jij die enthousiaste professional bent die wij zoeken en of de functie bij je past.

Stap 3

Het tweede gesprek

Is er een klik? Dan word je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Voor sommige functies vragen wij je ook een capaciteitentest of een assessment te doen. De uitkomsten hiervan worden telefonisch door één van onze loopbaanadviseurs met je besproken. In het tweede gesprek hebben we het naast de uitkomsten van het assessment ook uitgebreider over de inhoud van de functie, het team en natuurlijk over jou.

Stap 4

Een voorstel

Vaak zijn twee gesprekken voldoende voor ons om een goed beeld te krijgen. Als we beiden enthousiast zijn dan doen we je graag een aanbod bestaande uit een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Stap 5

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Iedereen die bij ons komt werken dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. Wij zorgen ervoor dat je deze gemakkelijk kunt aanvragen.

Stap 6

Contract

Als we alle informatie binnen hebben ontvang je van ons een arbeidsovereenkomst en gaan we aan de slag om te zorgen voor een warm welkom als je start.