Disclaimer

Algemeen

Het ROC van Amsterdam – Flevoland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het ROC van Amsterdam – Flevoland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van het ROC van Amsterdam – Flevoland is voor eigen rekening en risico. Het ROC van Amsterdam – Flevoland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beĆ«indigen. Met of zonder voorafgaande aankondiging. Het ROC van Amsterdam – Flevoland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beĆ«indiging.

Hyperlinks

De websites van het ROC van Amsterdam – Flevoland bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van het ROC van Amsterdam – Flevoland liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze externe sites kunnen andere voorwaarden gelden.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het ROC van Amsterdam – Flevoland is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de webredactie van het ROC van Amsterdam – Flevoland.