Lid centrale directie portefeuille bedrijfsvoering- VOvA

Lidewij Geertsma 030-275 84 47
icoon mail
Mail mij
deze vacature
icoon delen
Deel deze vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op
Min aantal FTE 1,0 FTE
Plaatsnaam Amsterdam
Sluitdatum 29 september 2023

Vanwege het vertrek van het huidige lid centrale directie zoeken we een deskundig, verbindend en stevig lid centrale directie voor de portefeuille bedrijfsvoering voor het VOvA.

Koers VOvA
Voor de jaren 2023-2026 is dit jaar een nieuw koersplan voor het VOvA van start gegaan (koers.VOvA.nl). Een koers die door de centrale directie en managementteam gezamenlijk is vormgegeven en wordt geïmplementeerd. Hieruit vloeit ook een veranderopdracht voort voor de gehele organisatie. Het doel voor het VOvA de komende jaren is een stevige positie van de stichting en diens scholen in de stad Amsterdam, om zo het beste onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen. Verbinding tussen het unieke palet aan scholen binnen het VOvA biedt vele mogelijkheden, evenals een sterke verbinding met het ROCvA-F. In het kader van het aanbieden van doorlopende leerlijnen heeft het VOvA de mogelijkheid om leerlingen op de juiste manier te begeleiden naar een passende vervolgopleiding.

Als gevolg van deze koers is strategie, beleidsvorming en veranderkracht een belangrijk onderdeel van de opdracht van het lid centrale directie. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe school in Amsterdam Noord, een brede Daltonschool, met een krachtig onderwijsconcept en een effectieve en innovatieve wijze van organiseren. Het lid centrale directie is nauw betrokken bij het nieuwbouwproject en werkt hierin samen met de verschillende stakeholders zoals de gemeente Amsterdam en het ROCvA-F.

Het bedrijfsbureau bestaat uit de afdelingen: leerlingenadministratie, HR, financiën en control, kwaliteit en beleid, facilitaire zaken, communicatie en het directiesecretariaat. Er werken circa 25 medewerkers. Daarnaast worden centraal bij het ROCvA-F diensten als HRM, ICT, salarisadministratie, juridische diensten en beheer en onderhoud, afgenomen.

Er staan een aantal thema’s centraal in de aansturing en professionalisering van het bedrijfsbureau:

 • integratie van expertises en werkwijzen;
 • meer gestandaardiseerd en procesmatig werken, conform PDCA-cyclus;
 • meer beleidsmatig en regisserend werken; professionaliseringsslag op de dienstverlening van het bedrijfsbureau;
 • de samenhang in de bedrijfsvoering van het onderwijs bij de VOvA scholen uitlijnen tussen de scholen, het bedrijfsbureau en de centrale diensten van het ROCvA, waarbij er gekeken wordt naar wat, waar en hoe in het kader van effectiviteit en efficiency.

Plaats in de organisatie
Samen met de voorzitter vormt u het directieteam van VOvA en treedt op die wijze zowel in- als extern op, ieder met eigen portefeuilles. U bent verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfsvoering en voor de kwaliteit daarvan en geeft leiding aan de ondersteunende afdelingen financiën, inkoop, communicatie, facilitair, ICT en leerlingenadministratie. U draagt actief bij aan de strategieontwikkeling van de instelling als geheel. Omdat VOvA onderdeel is van het ROCvA-F, neemt u ook deel aan het ROCvA-F overleg van alle directeuren bedrijfsvoering en tevens aan overkoepelende projecten zoals aanbestedingen.

De opdracht
Het lid centrale directie met de portefeuille bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de doorvoering van een integrale visie op bedrijfsvoering binnen de stichting en in samenhang met het ROCvA-F. Daarnaast ligt het accent op doorvoering van procesmatige en efficiënte werkwijzen voor de gehele bedrijfsvoering, waarbij gedegen ondersteuning aan de scholen van de stichting centraal staat. Deze bedrijfsvoering wordt aangestuurd vanuit het bedrijfsbureau.

U ontwerpt, samen met de afdelingen, de beleidsplannen, jaarplannen en begrotingen voor het VOvA en bent verantwoordelijk voor de dienstverlening van het bedrijfsbureau aan de scholen. U weet wat er speelt op de scholen en zorgt met uw mensen voor de juiste ondersteuning op de diverse bedrijfsvoerings onderdelen. U staat voor professionalisering en gestructureerd en cyclisch werken en leeft dat voor. Het werken via de PDCA-cyclus is voor u bekend en u staat voor een open en transparante bedrijfscultuur waarin uw medewerkers gezien en gehoord worden en op hun professionele bijdrage worden beoordeeld.

De belangrijkste opdrachten die om uw sturing en kennis en ervaring vragen zijn:

 • zorgdragen voor de verantwoordingsinstrumenten van het VOvA in- en extern en de regie op de P&C-cyclus van de organisatie;
 • voeren van een solide financieel beleid en de bewaking hiervan; laat de (financiële en personele) meerjarenbegroting van de stichting opstellen en ziet toe op het begrotingsproces;
 • professionalisering van de ondersteunende processen in de organisatie;
 • het huidige nieuwbouwproject en in dit kader de contacten met o.a.de gemeente en Dienst Huisvesting ROCvA-F;
 • de belangenbehartiging van VOvA op relevante portefeuilles in de stad en de diverse werk/stuurgroepen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam;
 • de positionering en profilering van de gehele koepel VOvA, met oog voor de scholen binnen deze koepel;
 • de verbinding en samenwerking (op het gebied van bedrijfsvoering) tussen VOvA en  ROCvA-F, waarbij de governancestructuur de komende periode verheldering behoeft.

Persoonlijkheidsprofiel 
Als persoon bent u verbindend en initiatiefrijk. U bent gewend om op strategisch niveau te werken en bent een stevige gesprekspartner. U heeft een wat beschouwende manier van kijken en ordent en structureert zaken goed. Als procesdenker ziet u waar verbeteringen mogelijk zijn, maar ziet ook welke scenario’s wel of (nog) niet haalbaar zijn. U spreekt zich uit, bent relationeel sterk en houdt altijd het overzicht. U neemt uw mensen goed mee en heeft executiekracht. U kan relativeren en prioriteren, kan snel schakelen met diverse niveaus en bent koersvast. Als directeur met een bredere bedrijfsvoeringstaak werkt u graag met hoogopgeleide professionals, u geeft ruimte en vertrouwen en zorgt dat resultaten worden bereikt.

Functie eisen

 • academische opleiding op bedrijfskundig gebied met financiële expertise;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in de financiën binnen het voortgezet onderwijs;
 • ervaren in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • communicatief sterk en organisatiesensitief;
 • kennis van de brede bedrijfsvoeringprocessen;
 • het ontwikkelen en uitdragen van (beleids)standpunten en nieuwe ideeën op het terrein van bedrijfsvoering binnen VOvA;
 • ervaring met verandermanagement.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt marktconform gehonoreerd, met een maximum bruto jaarsalaris van
€ 110.000,- (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld), uiteraard afhankelijk van ervaring en senioriteit. De vacature betreft een permanente positie. Het VOvA heeft een uitstekende pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden, een ruimhartige verlofregeling en goede opleidingsfaciliteiten. Als onderdeel van het ROCvA-F  biedt de functie veel mogelijkheden en diverse perspectieven. Het ROCvA-F breed overleg en de kans om vanuit een grote en toonaangevende onderwijsorganisatie mede vorm te geven aan voortgezet onderwijs maakt deze functie uniek en aantrekkelijk. Opleiding en ontwikkeling staan bij het ROCvA-F centraal, dat geldt zeker voor medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen en professionaliseren.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma (030 – 275 84 47) De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken. Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. VOvA kiest ervoor om deze functie exclusief via Wesselo te vervullen. Contact daarom graag uitsluitend met en via de consultants van Wesselo. Stuur jouw motivatiebrief en cv via deze link.

Hier ga je werken

De scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) is een scholengroep die openbaar onderwijs biedt met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis; van praktijkschool tot vwo+, verdeeld over de stad Amsterdam. Het VOvA heeft zeven schoollocaties en telt ongeveer 3300 leerlingen en 550 medewerkers. Het VOvA is onderdeel van de koepel ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F), bestaande uit 12 mbo colleges met 35.000 studenten. Het ROCvA-F is het statutaire bestuur van het VOvA. Het VOvA wordt aangestuurd door een centrale directie, bestaande uit twee directieleden.

Elke VOvA-school heeft een schooldirecteur en meerdere teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de eigen school. De schooldirecteuren vormen samen het gemeenschappelijk managementteam. Eens per 2 weken overleggen de centrale directie en het managementteam met elkaar.

Over het ROC van Amsterdam – Flevoland

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam – Flevoland heeft bij elkaar twaalf mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Het roc biedt onderwijs aan 36.000 mbo-studenten, 3.300 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 6.500 deelnemers aan overige educatie (waaronder inburgering en volwassenen). Bij het roc werken in totaal ca. 4.000 medewerkers.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is een onderwijsorganisatie waar ruim 180 nationaliteiten iedere dag welkom zijn en samen leren, ook van elkaars verschillende achtergronden. Voor iedereen geldt hetzelfde respect en elke collega draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten voor de inclusieve Nederlandse samenleving.

Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd; een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student. We streven elke dag naar het allerbeste onderwijs. Iedereen is welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van studenten. We leren van elkaars achtergronden, gaan mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen waar nodig. Dit doen we in een sfeer van vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen. Van prettig en respectvol met elkaar samenwerken. Kijken waar het beter kan en dat vervolgens ook doen. Want ook dat hoort bij een organisatie die overal de beroepspraktijk ademt.

icoon delen
Deel deze
vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op

Lidewij Geertsma 030-275 84 47

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

Stap 1

Het eerste contact

Wij bekijken je sollicitatie zorgvuldig en binnen twee tot drie weken na de sluitingsdatum van de vacature nemen we telefonisch of per mail contact met je op.

Stap 2

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We gaan inhoudelijk in op je cv en de vaardigheden die je nodig hebt voor de functie. Op die manier komen we te weten of jij die enthousiaste professional bent die wij zoeken en of de functie bij je past.

Stap 3

Het tweede gesprek

Is er een klik? Dan word je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Voor sommige functies vragen wij je ook een capaciteitentest of een assessment te doen. De uitkomsten hiervan worden telefonisch door één van onze loopbaanadviseurs met je besproken. In het tweede gesprek hebben we het naast de uitkomsten van het assessment ook uitgebreider over de inhoud van de functie, het team en natuurlijk over jou.

Stap 4

Een voorstel

Vaak zijn twee gesprekken voldoende voor ons om een goed beeld te krijgen. Als we beiden enthousiast zijn dan doen we je graag een aanbod bestaande uit een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Stap 5

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Iedereen die bij ons komt werken dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. Wij zorgen ervoor dat je deze gemakkelijk kunt aanvragen.

Stap 6

Contract

Als we alle informatie binnen hebben ontvang je van ons een arbeidsovereenkomst en gaan we aan de slag om te zorgen voor een warm welkom als je start.